• O Nama
  • Usluge
  • PREGLEDI I ISPITIVANJA

PREGLEDI I ISPITIVANJA

U skladu sa članom 15. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i odredaba Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline, poslodavac je u obavezi da vrši preventivne i periodične preglede i ispitivanje opreme za rad kao i ispitivanje uslova radne okoline u skladu sa definisanim rokovima.

BP Consulting Project svojim klijentima može pružiti:

  • pregled i proveru opreme za rad (svih vrsta dizalica, viljuškara, podiznih platformi, samohodnih vozila, presa, makaza, noževa, valjaka, stolarske opreme, mašine za obradu metala rezanjem i plastičnom deformacijom, protiveksplozijsko zaštićene opreme, privremene gradilišne električne instalacije i ostalih mašina koje podležu pregledima)
  • pregled i ispitivanje uslova radne okoline: merenje mikroklime, osvetljenja i štetnih zračenja, merenje i ispitivanje fizičkih štetnosti (buke i vibracija), merenje i ispitivanje hemijskih štetnosti
  • pregled i ispitivanje električnih instalacija (proizvodne hale, radionice, lokali i dr.)
  • pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija (merenje specifičnog otpora tla)
  • ispitivanje i provera nužnog funkcionalnog osvetljenja (panik rasvete)
  • termovizijska snimanja opreme za rad, mašina i tehnololoških linija