• O Nama
  • Usluge
  • STANDARDIZACIJA - HACCP, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

STANDARDIZACIJA - HACCP, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

  • implementacija sistema menadžmenta kvalitetom u proizvodnim i uslužnim organizacijama prema standardu  ISO 9001,
  • implementacija sistema menadžmenta  životnom sredinom u proizvodnim i uslužnim organizacijama prema standardu  ISO 14001,
  • implementacija sistema upravljana zaštitom zdravlja i bezbednošcu na radu u proizvodnim i uslužnim organizacijama prema standardu OHSAS 18001,
  • implementacija sistema bezbednošcu informacijama prema standardu ISO 27001,
  • implementacija sistema upravljana bezbednošcu hrane prema standardu ISO 22000,
  • implementacija HACCP sistema prema Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003,
  • implementacija integrisanog sistema menadžmenta (IMS),
  • obuku za interne proveravače za ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, OHSAS 18001, HACCP