• O Nama
 • Usluge
 • STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH, OBUKE, SEMINARI

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH, OBUKE, SEMINARI

BP Consulting Project pored osnovne obuke za bezbedan i zdrav rad svakog zaposlenog, obavlja stručna osposobljavanja zaposlenih, na sledećim poslovima:

 • rukovanje transportnim sredstvima (građevinske auto dizalice, mosne, konzolne i ostale, teretni i putnički liftovi, viljuškari, signalisti i vozači tereta, menevristi),
 • rukovanje opremom za rad (mašine za obradu drveta, metala, kamena, gume, papira, plastične mase),
 • rukovanje energetskim postrojenjima (kotlovska postrojenja, kompresorska postrojenja, gasni generatori, centralno grejanje i klimatizacija, uređaji za punjenje i manipulaciju tehničkim gasovima, crpna postrojenja, rashladni uređaji, trafostanice i razvodna postrojenja-uklopničari),
 • rukovanje građevinskom mehanizacijom (teška građevinska mehanizacija – bageri, buldožeri, skreperi, grejderi, valjci, finišeri, utovarivači, fabrike betona, asfaltne baze, separacije šljunka i peska, laka građevinska mehanizacija – mašine za ugrađivanje betona, mašine za sabijanje zemljanog i šljunkovitog materijala),
 • montaža i demontaža skele,
 • zavarivanja i atestiranja (sve vrste zavarivanja – elektro, gasno, u zaštiti gasa; atestiranje varioca – osnovni, dopunski i specijalni test),
 • rukovanje opasnim materijama (prevoz i manipulacija opasnim meterijama, stručno osposobljavanje vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i dr. lica koja učestvuju u prevozu tih materija),
 • rukovanje i održavanje uređaja u protiveksplozivnoj zaštiti  - ex zaštita
 • rukovanje gasnim hlorinatorima, pumpama, kompresorima i dr. (poslovi prerade vode za piće)